นักเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้าน Taghzirt ของโมร็อกโก การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

นักเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้าน Taghzirt ของโมร็อกโก การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ Precautionary and Liquidity Lineของ IMF ซึ่งให้การประกันผลกระทบจากภายนอกท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก สิ่งนี้จะช่วยให้รัฐบาลเดินหน้าตามวาระการปฏิรูปที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างรอบด้าน โดยจัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น การว่างงานของเยาวชนสูง (ประมาณร้อยละ 21 ในปี 2558) การมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงต่ำ และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย

ประกันความไม่มั่นคงทั่วโลกโมร็อกโกได้ดำเนินการปฏิรูปที่ท้าทายต่างๆ

เช่น การปรับปรุงกรอบงบประมาณให้ทันสมัย ​​บังคับใช้การปฏิรูปการอุดหนุนด้านพลังงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินในประเทศ และล่าสุดคือการปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการพลเรือนความพยายามเหล่านี้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออำนวยมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีส่วนทำให้ความไม่สมดุลภายในและภายนอกลดลงอย่างมาก 

ถึงกระนั้น โมร็อกโกยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชะลอตัวของเขตยูโร ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน และการรั่วไหลของภูมิภาค เช่น ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การลดการท่องเที่ยวและความผันผวนของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจย้อนกลับได้ บางส่วนของความสำเร็จล่าสุด

ดังนั้น การจัดเรียงรายการสภาพคล่องใหม่จึงสามารถสนับสนุนความพยายาม

ของทางการในการเสริมสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจต่อไป แม้ว่าผลกระทบจากภายนอกเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงก็ตามเดินหน้าปฏิรูปอย่างแข็งแกร่งแม้การเติบโตอย่างช้าๆ ในเขตยูโร ซึ่งโมร็อกโกมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด แต่นโยบายที่แข็งแกร่งของประเทศและการปฏิรูปภายในประเทศ ประกอบกับราคาน้ำมันที่เอื้ออำนวยได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

ทางการได้ดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญเหล่านี้:การเปิดเสรีราคาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงขยายโปรแกรมทางสังคมที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่เปราะบางที่สุดการนำกฎหมายงบประมาณและกฎหมายการธนาคารฉบับใหม่มาใช้ งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบนโยบายภาคการคลังและภาคการเงินทางการยังดำเนินการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสรุปกฎหมายธนาคารกลางฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระและความโปร่งใส

ในวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ความพยายามเหล่านี้กำลังส่งผลดังที่สะท้อนให้เห็นจากการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (รถยนต์ การบิน และอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งขณะนี้ทำให้โมร็อกโกมีรายได้จากการส่งออกมากกว่าภาคดั้งเดิม เช่น เกษตรกรรมหรือฟอสเฟต ประเทศยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com